Bedrijfsbeëindiging

Als u overweegt om uw bedrijf te beëindigen is er meestal nog een lange weg te gaan. Bij een bedrijfsbeëindiging komen allerlei persoonlijke, fiscale en juridische aspecten aan de orde die goed geregeld moeten worden om onplezierige verrassingen achteraf te voorkomen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook stakingsfaciliteiten waarvan u gebruik kunt maken. Zaak is om de bedrijfsbeëindiging gestructureerd en planmatig aan te pakken. Zodat uw persoonlijke doelstellingen bij de bedrijfsbeëindiging zo goed mogelijk gerealiseerd kunnen worden.

Verkoop van uw onderneming

Het verkopen van uw onderneming is geen gemakkelijke beslissing. Kunt u zonder uw onderneming? En kan uw onderneming verder zonder u? Los van de emoties die dit met zich meebrengt, is een investering in een goede voorbereiding van de verkoop verstandig. Stapsgewijs maken we samen uw onderneming verkoopklaar. Daarbij kijken we kritisch naar verbeterpunten die noodzakelijk én rendabel zijn. Inventariseren samen de contracten en afspraken en bepalen of die overdraagbaar zijn of niet. Helpen u zo nodig om te reorganiseren. Om tot een realistische, marktconforme waardebepaling te komen. Om in de verkooponderhandelingen naast u te staan om tot een optimaal resultaat te komen.

Bedrijfsoverdracht

Uw bedrijf overdragen aan een familielid vraagt om een hoogstpersoonlijke begeleiding. Die begeleiding begint bij u. Als u verkoopt aan een vreemde zult u vroeg of laat plaats moeten maken voor de koper. Binnen de familie ligt dat meestal gevoeliger. Bent u in staat om de noodzakelijke speelruimte te laten aan uw opvolger? En is die opvolger voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd om de onderneming voort te zetten? In die situaties is een vertrouwenspersoon die u, uw opvolger én uw onderneming goed kent van onschatbare waarde. Van ’t Hul heeft veel ervaring met de realisatie van succesvolle bedrijfsopvolging in het familiebedrijf. Onze persoonlijke benadering en betrokkenheid is daarin van doorslaggevend belang gebleken.

Het beëindigen van een bedrijf betekent meestal een lange weg van allerlei persoonlijke, fiscale en juridische zaken die goed geregeld moeten worden om onplezierige verrassingen achteraf te voorkomen.

Klik en kijk eens op Fiscaal adviesBeschermingVermogen of neem contact met ons op voor een verhelderend gesprek op een van onze kantoren in WilnisWoerden of Amsterdam.

Benieuwd naar de ervaringen van klanten die wij adviseerden?

Bekijk onze referenties