Weblog

ManagementKompasSysteem (MKS)

ManagementKompas de oplossing voor betrouwbare managementrapportages

Belastingklimaat Nederland

Uit het jaarlijkse onderzoek naar belastingklimaat is Nederland gedaald van de 23e naar de 26e plek op de ranglijst. Binnen Europa staat Nederland op een negende plek. Op nummer één staat Ierland, gevolgd door Denemarken en Noorwegen.

Eén van de oorzaken van de daling is dat de belastingdruk voor werkgevers hoger is dan de voorgaande jaren, omdat de premies voor werknemersverzekeringen zijn gestegen. De belastingdruk bedraagt nu 41% t.o.v. 39% vorig jaar. Die uitstekende uitgangspositie raakt Nederland steeds meer kwijt.

Belastingplan

Belastingplan 2016
Op woensdag 18 november 2015 is het Belastingplan 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. Zoals u in de media hebt kunnen lezen is het echter de vraag of de Eerste Kamer op 15 december hetzelfde gaat doen. Neemt de Eerste Kamer de wet aan, dan is er niets aan de hand. Maar wanneer de Eerste Kamer de wet afwijst, hebben we een unieke situatie: een niet rechtsgeldig Belastingplan 2016.

Modelcontract voor zelfstandigen/zzp'ers uitgesteld

Staatssecretaris Wiebes geeft opdrachtgevers en zelfstandigen tot 2017 om te wennen aan de nieuwe modelcontracten. Het vervangen van de ‘zzp-verklaring’ gaat minder snel dan dat staatssecretaris Eric Wiebes had gehoopt.

Belegger in goud is niet automatisch btw-ondernemer

Afgelopen week heeft het Hof Den Haag uitspraak gedaan over een handelaar in goud. Het kopen en verkopen van zilver en goud is naar de aard namelijk niet meer dan een privéaangelegenheid.

Werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling vervangt alle verschillende regels en wetten rondom de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, en bundelt deze in één collectieve regeling. Het is een versimpeling, maar natuurlijk brengt het voor u als werkgever in de eerste instantie een hoop papierwerk en zorgen met zich mee. Al sinds 2011 kunt u met uw bedrijf gebruikmaken van de werkkostenregeling, maar de verplichte invoering van de WKR is ingegaan op 1 januari 2015.

Transitievergoeding

Transitievergoeding

Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd bij ontslag van werknemers met een dienstverband van 2 jaar of langer.

 

De hoogte van de transitievergoeding?

De transitievergoeding bedraagt 33% van een  maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding mag maximaal € 75.000,- zijn of een jaarsalaris, als dat hoger is.

ManagementKompas onze oplossing voor betrouwbare managementrapportages

In de uitdagende wereld van vandaag is het belangrijk om over betrouwbare en relevante managementinformatie te beschikken. Onze oplossing voor managementinformatie heet ManagementKompas. Veel managementrapportage processen zijn tijdrovend, waardoor informatie te laat beschikbaar is, waardoor de verkeerde besluiten genomen worden. Wij richten de rapportageprocessen efficiënt in en nemen de verantwoordelijkheid voor het tijdig opleveren van de informatie.

Pensioenopbouw wordt aangepast

Het kabinet wil dat mensen beter zicht moeten krijgen op hun eigen persoonlijke pensioenopbouw, op basis van solidariteit, collectieve risicodeling. De huidige systematiek wordt afgebouwd. Dat zijn de belangrijke pijlers van de Hoofdlijnennota “de toekomst van ons pensioenstelsel”. 

Wijzigingen in WW per 1 juli 2015

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid krijgen werknemers die vanaf 1 juli 2015 een WW-uitkering aanvragen te maken met nieuwe regels. Voor werknemers die al een WW-uitkering ontvangen verandert er niets. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over de wijzigingen in de WW, de gevolgen daarvan voor uitkeringsgerechtigden en de communicatie rondom de wijzigingen.

Login    

T 0297 23 17 17

Accountancy volgens van 't hul

terugkijken
&
vooruitzien