Weblog

Arbeidsrecht 2015

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid zal gefaseerd in twee delen worden ingevoerd per januari 2015. De wijzigingen via de wet zullen veranderingen teweegbrengen in het arbeidsrecht en het ontslagrecht. Het eerste deel van invoering van de Wet Werk en Zekerheid zal plaatsvinden per 1 januari 2015. Hierbij gaat het voornamelijk om wijzigingen in het kader van flexibele arbeid. De wijzigingen worden ook wel de “flexbepalingen genoemd”. Per 1 januari 2015 treden de volgende wijzigingen in werking;

Gevolgen van de tariefdaling in de mondzorg in januari 2015

De tarieven in de mondzorg zullen vanaf 1 januari 2015 licht dalen. Dat heeft de NZa bekend gemaakt. De tarieven van tandheelkundige zorg gaan met 0.94% omlaag en die van orthondotische zorg met 0,86%. De daling wordt veroorzaakt door een indexatie van de mondzorgtarieven uit 2014.

Deze daling van de tarieven lijkt klein, maar heeft grote gevolgen voor de financiële huishouding van ondernemers in de mondzorg. Als de inkomsten van een praktijk dalen en de kosten blijven gelijk, zal de winst met een hoger percentage dalen dan de omzet. 

Start-up en MKB onderneming fiscaal financieren

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Nederlandse economie. Deze motor hapert doordat het MKB en starters moeilijker aan geld kunnen komen op hun bedrijf te financieren. De overheid stimuleert private geldschieters om kapitaal te verstrekken aan kleine bedrijven, onder andere via het Dutch Venture Initiative en Qredits. Met de huidige stand van de wet-en-regelgeving is al heel veel mogelijk om een deel van de investering uit het terugvragen van belasting te halen. Ondernemers en adviseurs maken hier in mijn ogen te weinig gebruik van.

Bijtelling “schonere auto’s” in 2016 omhoog!

De CO2-normen voor de fiscale bijtelling voor leaseauto's gaan in 2016 veranderen. De percentages gaan omhoog. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer dat de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor volledig elektrische auto's vervalt. Deze categorie krijgt in 2016 een bijtelling van 7%.

ZZP-er in thuiszorg is IB-ondernemer

Het hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat beslissend is of mevrouw als thuiszorg verlenende verpleegkundige, voldoende zelfstandig is ten opzichte van de zorginstellingen.

Belanghebbende is verpleegkundige en verricht in 2008 werkzaamheden in de thuiszorg. Dit geschiedt meestal via vijf AWBZ-erkende thuiszorginstellingen en incidenteel rechtstreeks. Voor 2008 heeft mevrouw geen verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Het nieuwe boetebeleid

Met ingang van dit jaar is het boetebeleid aangepast. Tevens komt er nieuwe wetgeving die gaat leiden tot een verzwaring van het boetebeleid, inclusief de vrijheid om hogere boetes op te leggen.

Nieuw beleidsbesluit inzake loonheffingen

Vorige week heeft staatssecretaris van Financiën een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd over de loonheffingen. Het besluit gaat over de vraag of er sprake is van 'belast loon uit dienstbetrekking of van een vrije vergoeding'. Deze actualisering is het gevolg van een herbeoordeling van vergoedingen op basis van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

Wagemark Certificaat

De afgelopen jaren wordt steeds vaker gesproken over een evenwichige beloning. Op dit moment is er een certificaat de Nederlandse markt aan het veroveren. Het betreft het zogenaamde Wagemark-certificaat. Dit certificaat geeft aan of er in een onderneming sprake is van een evenwichtig beloningssysteem. Een bedrijf kan in aanmerking komen voor dit certificaat als de topsalarissen maximaal acht keer zo hoog als het gemiddelde salaris op de werkvloer. 

Geen BTW-plicht verpleegkundige

Zzp'ers in de zorg hoeven toch geen btw af te dragen. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. De belastingdienst is zzp'ers in de zorg streng gaan controleren en heeft de heffing soms met terugwerkende kracht opgelegd.

Login    

T 0297 23 17 17

Accountancy volgens van 't hul

terugkijken
&
vooruitzien