Weblog

VAR blijft nog even geldig

Afgelopen week is bekend geworden dat de Verklaring Arbeidsrelatie 2014 nog even geldig blijft. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer van einde vorige week.

Loondoorbetaling

Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie van zieke werknemers maken deel uit van de verplichtingen van werkgevers jegens werknemers. Ter uitvoering van een afspraak in het begrotingsakkoord 2014 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek laten doen naar de ervaringen van werkgevers met en de knelpunten in de loondoorbetalingplicht. Ook is onderzoek gedaan naar het aanbod van verzuimverzekeringen en de verzekeringsgraad van werkgevers.

Teruggaaf BPM

Bij de uitvoer van een auto uit Nederland wordt op verzoek de resterende BPM teruggegeven. Bij de bepaling van het bedrag aan terug te geven BPM hoeft de Belastingdienst geen rekening te houden met een onjuiste datum van eerste toelating van de auto.

Arbeidsrecht 2015

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid zal gefaseerd in twee delen worden ingevoerd per januari 2015. De wijzigingen via de wet zullen veranderingen teweegbrengen in het arbeidsrecht en het ontslagrecht. Het eerste deel van invoering van de Wet Werk en Zekerheid zal plaatsvinden per 1 januari 2015. Hierbij gaat het voornamelijk om wijzigingen in het kader van flexibele arbeid. De wijzigingen worden ook wel de “flexbepalingen genoemd”. Per 1 januari 2015 treden de volgende wijzigingen in werking;

Gevolgen van de tariefdaling in de mondzorg in januari 2015

De tarieven in de mondzorg zullen vanaf 1 januari 2015 licht dalen. Dat heeft de NZa bekend gemaakt. De tarieven van tandheelkundige zorg gaan met 0.94% omlaag en die van orthondotische zorg met 0,86%. De daling wordt veroorzaakt door een indexatie van de mondzorgtarieven uit 2014.

Deze daling van de tarieven lijkt klein, maar heeft grote gevolgen voor de financiële huishouding van ondernemers in de mondzorg. Als de inkomsten van een praktijk dalen en de kosten blijven gelijk, zal de winst met een hoger percentage dalen dan de omzet. 

Start-up en MKB onderneming fiscaal financieren

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Nederlandse economie. Deze motor hapert doordat het MKB en starters moeilijker aan geld kunnen komen op hun bedrijf te financieren. De overheid stimuleert private geldschieters om kapitaal te verstrekken aan kleine bedrijven, onder andere via het Dutch Venture Initiative en Qredits. Met de huidige stand van de wet-en-regelgeving is al heel veel mogelijk om een deel van de investering uit het terugvragen van belasting te halen. Ondernemers en adviseurs maken hier in mijn ogen te weinig gebruik van.

Bijtelling “schonere auto’s” in 2016 omhoog!

De CO2-normen voor de fiscale bijtelling voor leaseauto's gaan in 2016 veranderen. De percentages gaan omhoog. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer dat de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor volledig elektrische auto's vervalt. Deze categorie krijgt in 2016 een bijtelling van 7%.

ZZP-er in thuiszorg is IB-ondernemer

Het hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat beslissend is of mevrouw als thuiszorg verlenende verpleegkundige, voldoende zelfstandig is ten opzichte van de zorginstellingen.

Belanghebbende is verpleegkundige en verricht in 2008 werkzaamheden in de thuiszorg. Dit geschiedt meestal via vijf AWBZ-erkende thuiszorginstellingen en incidenteel rechtstreeks. Voor 2008 heeft mevrouw geen verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Het nieuwe boetebeleid

Met ingang van dit jaar is het boetebeleid aangepast. Tevens komt er nieuwe wetgeving die gaat leiden tot een verzwaring van het boetebeleid, inclusief de vrijheid om hogere boetes op te leggen.

Nieuw beleidsbesluit inzake loonheffingen

Vorige week heeft staatssecretaris van Financiën een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd over de loonheffingen. Het besluit gaat over de vraag of er sprake is van 'belast loon uit dienstbetrekking of van een vrije vergoeding'. Deze actualisering is het gevolg van een herbeoordeling van vergoedingen op basis van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

Login    

T 0297 23 17 17

Accountancy volgens van 't hul

terugkijken
&
vooruitzien