Weblog

Het nieuwe boetebeleid

Met ingang van dit jaar is het boetebeleid aangepast. Tevens komt er nieuwe wetgeving die gaat leiden tot een verzwaring van het boetebeleid, inclusief de vrijheid om hogere boetes op te leggen.

Nieuw beleidsbesluit inzake loonheffingen

Vorige week heeft staatssecretaris van Financiën een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd over de loonheffingen. Het besluit gaat over de vraag of er sprake is van 'belast loon uit dienstbetrekking of van een vrije vergoeding'. Deze actualisering is het gevolg van een herbeoordeling van vergoedingen op basis van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

Wagemark Certificaat

De afgelopen jaren wordt steeds vaker gesproken over een evenwichige beloning. Op dit moment is er een certificaat de Nederlandse markt aan het veroveren. Het betreft het zogenaamde Wagemark-certificaat. Dit certificaat geeft aan of er in een onderneming sprake is van een evenwichtig beloningssysteem. Een bedrijf kan in aanmerking komen voor dit certificaat als de topsalarissen maximaal acht keer zo hoog als het gemiddelde salaris op de werkvloer. 

Geen BTW-plicht verpleegkundige

Zzp'ers in de zorg hoeven toch geen btw af te dragen. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. De belastingdienst is zzp'ers in de zorg streng gaan controleren en heeft de heffing soms met terugwerkende kracht opgelegd.

Lokale energiecoöperaties btw-plichtig

Lokale energiecoöperaties die duurzame energie opwekken en tegen vergoeding leveren aan derden, zoals energieleveranciers, worden aangemerkt als btw-plichtige organisaties. Deze organisaties zijn dan btw verschuldigd over de vergoedingen die zij ontvangen voor de levering van de energie. Dat zegt minister Henk Kamp van Economische zaken.

Heeft u vragen? Bel gerust voor een gesprek bij ons op kantoor in Wilnis of Woerden. Ons telefoonnummer is 0297- 23 17 17 

Hoger Premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap (middel)grote werkgevers

Middelgrote of grote werkgevers die hun eigenrisicodragerschap voor de ZW willen beëindigen, moeten per 1 januari 201445 rekening houden met een hoger premiedeel ZW-flex.

(Schijn)zelfstandigheid in de Mondzorg

Afgelopen week is er duidelijkheid gekomen over ZZP-ers in de zorg en de bijbehorende VAR-verklaringen, naar aanleiding van Kamervragen die waren gesteld. Het kabinet hecht sterk aan de bestrijding van schijnzelfstandigheid. Het is gebleken dat ook in de zorg nog steeds zzp-constructies voorkomen die niet aan de regelgeving voldoen. Hierop wordt door de Belastingdienst, net zoals in alle andere sectoren, gehandhaafd.

65% van de werknemers is niet voorbereid op langer doorwerken

Uit onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de werknemers in Nederland geen maatregelen neemt om langer door te kunnen werken én dit voorlopig ook niet van plan is.

Onverwachte schulden in nalatenschap?

Een erfenis is niet per definitie een positief vermogen. De erfenis kan ook uit alleen schulden bestaan of op andere wijze een negatief vermogen vormen. Een voorbeeld daarvan is een erfenis die bestaat uit een huis en een daarop rustende hypotheekschuld. Zelfs als de verkoopopbrengst van het huis de schuld overtreft, kan de erfenis negatief zijn als het huis na lange tijd wordt verkocht en de erfgenamen in de tussentijd de vaste lasten hebben moeten betalen zonder inkomsten te genieten. 

Login    

T 0297 23 17 17

Accountancy volgens van 't hul

terugkijken
&
vooruitzien