Weblog

ManagementKompasSysteem (MKS)

ManagementKompas de oplossing voor betrouwbare managementrapportages

Modelcontract voor zelfstandigen/zzp'ers uitgesteld

Staatssecretaris Wiebes geeft opdrachtgevers en zelfstandigen tot 2017 om te wennen aan de nieuwe modelcontracten. Het vervangen van de ‘zzp-verklaring’ gaat minder snel dan dat staatssecretaris Eric Wiebes had gehoopt.

Belegger in goud is niet automatisch btw-ondernemer

Afgelopen week heeft het Hof Den Haag uitspraak gedaan over een handelaar in goud. Het kopen en verkopen van zilver en goud is naar de aard namelijk niet meer dan een privéaangelegenheid.

Werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling vervangt alle verschillende regels en wetten rondom de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, en bundelt deze in één collectieve regeling. Het is een versimpeling, maar natuurlijk brengt het voor u als werkgever in de eerste instantie een hoop papierwerk en zorgen met zich mee. Al sinds 2011 kunt u met uw bedrijf gebruikmaken van de werkkostenregeling, maar de verplichte invoering van de WKR is ingegaan op 1 januari 2015.

Transitievergoeding

Transitievergoeding

Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd bij ontslag van werknemers met een dienstverband van 2 jaar of langer.

 

De hoogte van de transitievergoeding?

De transitievergoeding bedraagt 33% van een  maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding mag maximaal € 75.000,- zijn of een jaarsalaris, als dat hoger is.

ManagementKompas onze oplossing voor betrouwbare managementrapportages

In de uitdagende wereld van vandaag is het belangrijk om over betrouwbare en relevante managementinformatie te beschikken. Onze oplossing voor managementinformatie heet ManagementKompas. Veel managementrapportage processen zijn tijdrovend, waardoor informatie te laat beschikbaar is, waardoor de verkeerde besluiten genomen worden. Wij richten de rapportageprocessen efficiënt in en nemen de verantwoordelijkheid voor het tijdig opleveren van de informatie.

Pensioenopbouw wordt aangepast

Het kabinet wil dat mensen beter zicht moeten krijgen op hun eigen persoonlijke pensioenopbouw, op basis van solidariteit, collectieve risicodeling. De huidige systematiek wordt afgebouwd. Dat zijn de belangrijke pijlers van de Hoofdlijnennota “de toekomst van ons pensioenstelsel”. 

Wijzigingen in WW per 1 juli 2015

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid krijgen werknemers die vanaf 1 juli 2015 een WW-uitkering aanvragen te maken met nieuwe regels. Voor werknemers die al een WW-uitkering ontvangen verandert er niets. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over de wijzigingen in de WW, de gevolgen daarvan voor uitkeringsgerechtigden en de communicatie rondom de wijzigingen.

Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies aangenomen. De doelstelling is verbetering van de naleving en handhaving van de arbeidsrechtelijke wetgeving door schijnconstructies van werkgevers te bestrijden. Schijnconstructies leiden tot oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en tot verslechterde rechtsposities van werknemers. Schijnconstructies komen veel voor in de tuinbouw, de bouw en de vervoerwereld. Arbeidskrachten uit andere lidstaten van de EU blijken bereid om voor een lager loon te werken dan het wettelijk minimumloon.

Belastingrenteregeling & Belastingrente

Belastingrenteregeling & Belastingrente

Sinds 2013 is de belastingrenteregeling van toepassing vanaf het kalenderjaar 2012 dan wel boekjaren na 2012. Als blijkt dat er vennootschapsbelasting, dan wel inkomstenbelasting betaalt moet worden, is over dat bedrag belastingrente verschuldigd aan de belastingdienst.

Hoe werkt de berekening?

Login    

T 0297 23 17 17

Accountancy volgens van 't hul

terugkijken
&
vooruitzien