Accountant Weblog

Hier leest u de meest actuele onderwerpen in een weblog, die invloed hebben op uw onderneming. Wilt u meer informatie dan kunt natuurlijk altijd een afspraak maken met één van onze accountants, dit kan op kantoor in Woerden of in Wilnis. 

09-04-2014
Afgelopen week is er duidelijkheid gekomen over ZZP-ers in de zorg en de bijbehorende VAR-verklaringen, naar aanleiding van Kamervragen die waren gesteld. Het kabinet hecht sterk aan de bestrijding van schijnzelfstandigheid. Het is gebleken dat ook in de zorg nog steeds zzp-constructies voorkomen die niet aan de regelgeving voldoen. Hierop wordt door de Belastingdienst, net zoals in alle andere sectoren, gehandhaafd. Toetsing en handhaving geschieden op basis van de wet- en regelgeving, de...
25-02-2014
Uit onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de werknemers in Nederland geen maatregelen neemt om langer door te kunnen werken én dit voorlopig ook niet van plan is. Uit recente CBS cijfers blijkt dat de gemiddelde pensioenleeftijd in 2013 gestegen is naar 63,9. De verwachting is dat deze stijging zich ook de komende jaren doorzet, omdat de pensioengerichtleeftijd naar 67 jaar is gegaan en zal blijven stijgen omdat we allemaal ouder worden. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers het belang...
07-02-2014
Een erfenis is niet per definitie een positief vermogen. De erfenis kan ook uit alleen schulden bestaan of op andere wijze een negatief vermogen vormen. Een voorbeeld daarvan is een erfenis die bestaat uit een huis en een daarop rustende hypotheekschuld. Zelfs als de verkoopopbrengst van het huis de schuld overtreft, kan de erfenis negatief zijn als het huis na lange tijd wordt verkocht en de erfgenamen in de tussentijd de vaste lasten hebben moeten betalen zonder inkomsten te genieten. ...
22-01-2014
Een vrijwillig bestuurder heeft recht op aftrek van € 1500 in verband met het afzien van een vrijwilligersvergoeding van een stichting. Dit is een uistrpaak van het hof, die oordeelt dat uit de stukken blijkt dat hij aannemelijk heeft gemaakt recht te hebben op een vrijwilligersvergoeding waarover hij vrijelijk kon beschikken. De vrijwilliger is bestuurder werkzaam bij een ANBI stichting. In het geschil is of hij recht heeft op een giftenaftrek van € 1.500 voor toepassing van de drempel. ...
15-01-2014
De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de toepassing van de landbouwregeling in de omzetbelasting gewijzigd. Ten opzichte van het eerdere besluit uit 2006 zijn de volgende onderdelen gewijzigd: – Bij wijze van goedkeuring mogen paarden(op)fokbedrijven de landbouwregeling toepassen op de levering van paarden. – Bij wijze van goedkeuring mogen paardenopfokbedrijven de landbouwregeling toepassen op de opfok van paarden. – De regeling voor kleine ondernemers is ook van toepassing...

    

T 0297 23 17 17

Header afbeelding

Accountancy volgens van 't hul

terugkijken
&
vooruitzien