Accountant Weblog

Hier leest u de meest actuele onderwerpen in een weblog, die invloed hebben op uw onderneming. Wilt u meer informatie dan kunt natuurlijk altijd een afspraak maken met één van onze accountants, dit kan op kantoor in Woerden of in Wilnis. 

21-04-2015
Afgelopen week is staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën terug gekomen van het wetsvoorstel waarmee hij schijnzelfstandigheid van zzp’ers wil bestrijden.  Op dit moment wordt er gewerkt aan een alternatief systeem, dat in samenspraak met werkgevers en belangenorganisatie wordt gemaakt. Het belangrijkste aspect is de sectorale aanpak. Door niet alle zzp’ ers over één kam te scheren, maar onderscheid te maken naar sectoren, waarin risico's van schijnconstructies groter zijn, voorkomt de...
16-03-2015
Medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, worden volgens veel cao’s automatisch ontslagen. Door een wetsvoorstel van minister Asscher wordt het eenvoudiger en goedkoper voor werkgevers om 65-plussers in dienst te houden of te nemen. Het nieuwe wetsvoorstel moet het goedkoper maken om 65-plussers te laten werken. Als werknemers na hun 65e willen doorwerken, kan dat nu alleen alszzp'er of via een uitzendbureau. Asscher wil dat zij kans hebben op een normaal dienstverband, al dan niet...
12-03-2015
Afgelopen heeft de volgende uitspraak plaatsgevonden. In het jaar 2011 brengt belanghebbende dhr. Jansen, € 13.000 in aftrek wegens uitgaven voor levensonderhoud van een studerende zoon. De zoon is in dat jaar de fiscale partner van een huisgenoot Jansen. De zoon en dhr. Jansen hebben geen affectieve relatie. De studiekosten van de zoon zijn volledig op het inkomen van dhr. Jansen in mindering gebracht. De zoon ontvangt in het jaar 2009 een onkostenvergoeding voor een stage. Hij beschikt over...
26-02-2015
Afgelopen week is bekend geworden dat de Verklaring Arbeidsrelatie 2014 nog even geldig blijft. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer van einde vorige week. Eerder had de staatssecretaris nog het plan om de VAR te vervangen door een ‘beschikking geen loonheffing.’ Dit gaat voorlopig niet door. Het kabinet onderzoekt de door de vakbonden en werkgevers voorgestelde mogelijkheden om het systeem te vereenvoudigen, zo blijkt uit de brief. Wiebes verwacht dit...
16-02-2015
Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie van zieke werknemers maken deel uit van de verplichtingen van werkgevers jegens werknemers. Ter uitvoering van een afspraak in het begrotingsakkoord 2014 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek laten doen naar de ervaringen van werkgevers met en de knelpunten in de loondoorbetalingplicht. Ook is onderzoek gedaan naar het aanbod van verzuimverzekeringen en de verzekeringsgraad van werkgevers. Uit de onderzoeken komt naar...

Login    

T 0297 23 17 17

Header afbeelding

Accountancy volgens van 't hul

terugkijken
&
vooruitzien