Accountant Weblog

Hier leest u de meest actuele onderwerpen in een weblog, die invloed hebben op uw onderneming. Wilt u meer informatie dan kunt natuurlijk altijd een afspraak maken met één van onze accountants, dit kan op kantoor in Woerden of in Wilnis. 

23-10-2014
De CO2-normen voor de fiscale bijtelling voor leaseauto's gaan in 2016 veranderen. De percentages gaan omhoog. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer dat de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor volledig elektrische auto's vervalt. Deze categorie krijgt in 2016 een bijtelling van 7%. Voor semi-elektrische auto's gaat 14% bijtelling gelden, nu is dat nog 4% of 7%. Auto's met een CO2-uitstoot tussen 51 en 80 gram krijgen in 2016 een bijtelling van 20% en alle auto's die...
30-09-2014
Het hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat beslissend is of mevrouw als thuiszorg verlenende verpleegkundige, voldoende zelfstandig is ten opzichte van de zorginstellingen. Belanghebbende is verpleegkundige en verricht in 2008 werkzaamheden in de thuiszorg. Dit geschiedt meestal via vijf AWBZ-erkende thuiszorginstellingen en incidenteel rechtstreeks. Voor 2008 heeft mevrouw geen verklaring arbeidsrelatie (VAR). Voor 2009 tot en met 2013 heeft mevrouw steeds een VAR gekregen met als...
21-07-2014
Met ingang van dit jaar is het boetebeleid aangepast. Tevens komt er nieuwe wetgeving die gaat leiden tot een verzwaring van het boetebeleid, inclusief de vrijheid om hogere boetes op te leggen. De belangrijkste wijziging is dat in het geval een ondernemer opzettelijk belastingen zoals omzetbelasting of loonbelasting, niet tijdig of niet volledig betaalt, dat hij onder voorwaarden zelfs veroordeeld kan worden tot een gevangenisstraf. Het strafbaar stellen van het niet tijdig betalen van deze...
11-07-2014
Vorige week heeft staatssecretaris van Financiën een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd over de loonheffingen. Het besluit gaat over de vraag of er sprake is van 'belast loon uit dienstbetrekking of van een vrije vergoeding'. Deze actualisering is het gevolg van een herbeoordeling van vergoedingen op basis van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland. In het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland worden de vergoedingen van rijksambtenaren op dienstreis geregeld....
01-07-2014
Wat is de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. De werkkostenregeling mag maximaal 1,5% van uw totale fiscale loon, de vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte ( 1,5%) valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U betaalt hierover geen premie...

Login    

T 0297 23 17 17

Header afbeelding

Accountancy volgens van 't hul

terugkijken
&
vooruitzien